hogosuru

薬品情報: 2―ブテナール

2―ブテナール

2-Butenal

CAS4170-30-3
ASTM121