hogosuru

薬品情報: 3′―イソプロポキシ―2―トリフルオロメチルベンズアニリド

3′―イソプロポキシ―2―トリフルオロメチルベンズアニリド

3'-Isopropoxy-2-trifluoromethylbenzanilide (alias Flutolanil)

CAS66332-96-5
ASTM134
ASTM243
ASTM266