hogosuru

薬品情報: 3′-イソプロポキシ-2-トリフルオロメチルベンズアニリド

3′-イソプロポキシ-2-トリフルオロメチルベンズアニリド

3'-Isopropoxy-2-trifluoromethylbenzanilide (alias Flutolanil)

CAS66332-96-5
ASTM134
ASTM243
ASTM266