hogosuru

薬品情報: N-メチルアミノホスホン酸O-(4-タ-シャリ-ブチル-2-クロロフェニル)-O-メチル

N-メチルアミノホスホン酸O-(4-タ-シャリ-ブチル-2-クロロフェニル)-O-メチル

O-(4-tert-Butyl-2-chlorophenyl) O-methyl N-methylaminophosphonate (alias Crufomate)

CAS299-86-5
ASTM142
ASTM263
ASTM462